در حال بارگذاری ...
  • ایده بکر در نمایشگاه شهر هوشمند

    حضور غرفه ایده بکر در نمایشگاه جانبی همایش "شهر هوشمند، زیر ساخت و فرصت های سرمایه گذاری"


    نظرات کاربران