در حال بارگذاری ...
 • شفافیت و شهر آینده

  به موازات پیشرفت تکنولوژی و تغییر انتظارات مردم، با تغییر سبک انجام کسب و کارها توسط افراد، چهره شهرهای ما نیز دستخوش تغییر شده است. شهروندان به طور فعالانه تری در امور مدیریت شهر، مشارکت می کنند و در راستای درک چگونگی عملیات های شهر خود، درصدد دست یابی به اطلاعات و گزارشات بیشتر و دقیق تری هستند. ارتباطات فزونی یافته، تجزیه و تحلیل های در لحظه و همکاری زنجیره ارزش، از اصلی ترین مفاهیمی هستند که بر روی این طریق جدید از عملیات، تاثیر گذارند. بایستی تمامی این مفاهیم بکار گرفته شوند تا با افزایش شفافیت، در تحول فرهنگ شهر، یاری رسان باشند.

  به موازات پیشرفت تکنولوژی و تغییر انتظارات مردم، با تغییر سبک انجام کسب و کارها توسط افراد، چهره شهرهای ما نیز دستخوش تغییر شده است. شهروندان به طور فعالانه تری در امور مدیریت شهر، مشارکت می کنند و در راستای درک چگونگی عملیات های شهر خود، درصدد دست یابی به اطلاعات و گزارشات بیشتر و دقیق تری هستند. ارتباطات فزونی یافته، تجزیه و تحلیل های در لحظه و همکاری زنجیره ارزش، از اصلی ترین مفاهیمی هستند که بر روی این طریق جدید از عملیات، تاثیر گذارند. بایستی تمامی این مفاهیم بکار گرفته شوند تا با افزایش شفافیت، در تحول فرهنگ شهر، یاری رسان باشند.

  از گام های زیر، بعنوان یک چارچوب برای دستیابی به یک محیط شهری شفاف در شهر خود، استفاده نمائید، با بکارگیری این گام ها، شهر شما در مسیری صحیح به سمت دستیابی به شفافیت قرار می گیرد.

  • بهبود استفاده از اطلاعات

  درحالیکه بسیاری از جوامع، در جهت دستیابی به اطلاعات و شاخص های عملکردی، برنامه هایی را طراحی کرده ا ند، اما تعداد اندکی موفق به فراهم آوردن، چیزی فراتر از یک گزارش پایه ای و ساده می گردند. داده های خام، بدون قیاس با استاندارد، تفسیر و استفاده از شاخص های مقایسه ای اضافی، بدون معنی خواهند بود. برای اینکه اطلاعات به صورت حقیقی مفید باشند، بایستی به عنوان محرکه تغییر و بهبود فرآیندهای که کارها از آن طریق انجام می پذیرند، استفاده شوند.

  اولاً، شهر شما باید بداند که چه سیستم ها، ابزارها و قابلیت هایی برای دستیابی به داده های عملکرد کاری، وجود دارد؛ دوماً، مکانیزمی برای ترجمه این داده ها به اطلاعات در لحظه و ارزشمند ایجاد نماید تا بتوان از آن برای تصمیم گیری در شهر، استفاده کرد.

  • درک نحوه ارتباط تلاش با نتایج

  داده هایی که از هر فرآیند یا سیستمی حاصل می شوند، می توانند بسیار کلی و –در لحظه– غیر قابل مدیریت باشند. تمرکز و توجه بر کیفیت، امری ضروری می نماید. صرف زمان برای تبدیل داده هایتان به اطلاعات بامعنی و مفید، برای شهر شما ضروری است. ممکن است تجربه انجام یک ارزیابی یا مطالعه، برای درک شاخص های کلیدی عملکردی ای که برای شهر شما و مردمش دارای بیشترین اهمیت باشند، بتواند برای شما مفید واقع شود.

   خدماتی که انجام گرفته اند را به درستی درک نمائید و سپس شاخص های عملکردی که تحویل موفق خدمات را تشریح می کنند را تشخیص دهید. داده ها را در محدوده هایی که کارمندان شهر قادرند بر روی جریان فرآیند تاثیر  بگذارند، ردیابی نمائید، خواه از طریق تعاملات عمومی، جابجایی های بین واحدی و یا ورود داده باشد. جمع آوری اطلاعاتی که تلاش را به نتایج ارتباط می دهد، بسیار ضروری است. زمانی که این همبستگی تعریف شود، می  توان استانداردهایی را در جهت تخصیص تلاش های مناسب مورد نیاز برای بهبود نتایج، توسعه داد.

  • ایجاد یک پورتال مرکزی

   شهرها، به سرعت در حال ایجاد وب پورتال هایی برای بیان اهداف و پیشرفت هایشان هستند، به موازات اینکه مواردی دیگر همچون صورت وضعیت مالی، اطلاعات بودجه ای و آماری خود را نیز در این پورتال ها، در معرض  دسترسی همگان قرار می دهند. دیگر مواردی از قبیل اهداف شهر، سنجش ها و هزینه ها، از نظر شهروندان دور نگاه داشته نمی شود. داشتن یک پورتال قوی و مستحکم که حاوی اطلاعات به روز درباره شهر شما باشد، نشان  دهنده صداقت و شفافیت شهر است.

  این پورتال ها، به صورتی اجمالی اطلاعاتی در رابطه با نحوه عملکرد دولت محلی بر مبنای شاخص های مختلف را به شهروندان، عرضه می کنند.  گزارشات پیشرفت شهر و وب پورتال ها، به صورت اثربخشی، حس اعتماد و اطمینان، آزادی و کار تیمی را ایجاد می کند. داشتن یک پورتال با دسترسی ساده، منجر به داشتن شهروندانی آگاه و بادانش می شود، که خود مبنای بنیادی همکاری در جامعه است. برای تبدیل کردن خود به پورتالی مفید، اطمینان حاصل کنید که پورتال شما شامل زمینه هایی است که کاربران می توانند در آن بخش ها و در ارائه اطلاعات همکاری کنند و نیز سوالات خود را مطرح نمایند و نهایتاً پاسخ مورد نظر را دریافت کنند.

  • ایجاد پیوستگی بین شهروندان

   تکیه گاه اصلی شفافیت، اعتماد و اشتراک گذاری است. به این منظور باید اطلاعات حیاتی و ضروری درباره عملیات های صورت  گرفته در شهر را در اختیار شهروندان قرار دهید، و در ازای آن، شاهد رشد مستمر و افزایش اعتماد در میان جامعه باشید. آماده  کردن سریع اطلاعات و در دسترس مردم گذاشتن ِآنها، باعث دسترسی به اطلاعات دولت (شفافیت) و نیز با مشارکت شهروندان،  منجر به ارتقای توسعه راه حل های خلاقانه می گردد. این امر باعث به اشتراک گذاری افکار، ایده ها و نیز ایجاد فضای اعتماد و  همکاری در میان رهبران جامعه، مردم و کسب و کارهای محلی می گردد، که مجموع این موارد، می توانند در ساخت شهری  بهتر، اثربخش باشند.

  شهروندان را به مشارکت در فرآیند بهبود تشویق نمائید. با پرسش سوالاتی از قبیل سوالات ذیل، می توانید گام های بلندی در این راه بردارید: آیا خدمات کنونی، به درستی مرود سنجش قرار می گیرند؟ کدام زمینه ها نیازمند بهبود هستند؟ چگونه می توان بهبودهای پیش بینی شده را ایجاد نمود؟

  نیاز است که در جهت بهبود مشارکت شهروندان، مشوق هایی برای شهروندانی که ایده های آنان نهایتاً اجرایی سازی شده است، انگیزاننده هایی در نظر گرفته شود. از وب پورتال جدید شهر خود، به عنوان کانالی به منظور دریافت بازخوردهای دائمی و همچنین دریافت نظرات شهروندان راجع به روش های بهبود خدمت رسانی، بهره ببرید.

  • جمع بندی

  شهرهای آینده، صرفاً بوسیله ساختمان مرکزی حکومت، اداره نمی گردند، اکنون شهروندان، مشارکت کنندگانی فعال در شناسایی و توسعه کارهای جدید هستند، ستاده ها را فراهم می آورند و در توسعه برنامه های بلند مدت شهر به سمت پیشرفت، یاری رسان هستند. ایجاد یک محیط شفاف و دعوت به همکاری، نخستین گام به سوی ساختن شهری قوی تر و منسجم تر است. به منظور تشویق مشارکت شهروندان و ساختن شهری متحد، لازم است که شهرها در جهت تسهیل به اشتراک گذاری ایده ها و گفتگوی مستمر میان تمامی اعضای جامعه –کسب و کارها، مردم، ساکنان و ادارات- از فنآوری و ارتباطات بهره جویند. این سبک همکارانه جدید در اداره شهرها، بزودی هنجار اصلی شهرهایی خواهد شد که در حال انجام "کسب وکار" هستند.


  نظرات کاربران